Zajęcia z neurologopedą

Zajęcia z neurologopedą – zajęcia obejmują:

 •  konsultacje neurologopedyczne,
 • diagnoza neurologopedyczna zaburzeń mowy, trudności językowych oraz zachowań komunikacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi,
 • terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), dyslalią, afazją wczesnodziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania.

Metody bądź ich elementy stosowane podczas zajęć:

 • Metoda Krakowska (Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Stymulacja lewej półkuli mózgu, Stymulacja pamięci, Stymulacja słuchowa, Ćwiczenia kategoryzacji, Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, Gesty wspomagające)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – PECS, elementy MAKATON,
 • Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów – ©GORA,
 • Metoda werbo-tonalna,
 • Masaż logopedyczny,
 • Terapia słuchowa z wykorzystaniem słuchawek Forbrain (stymulacja układu nerwowego, wykorzystująca drgania kości czaszki).

Zobacz pozostałe

Indywidualne konsultacje ze specjalistą

Trening umiejętności społecznych (TUS),

Zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Menu