Trening umiejętności społecznych (TUS),

US (trening umiejętności społecznych) – terapia grupowa nastawiona na rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci przejawiających trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji z innymi oraz współdziałaniu i zabawie w grupie rówieśniczej. W czasie zajęć terapeuta uczy odpowiedniego zachowania oraz potrzebnych umiejętności poprzez trening oparty o negatywne i pozytywne przykłady, gry i zabawy społeczne, dramy, itp. Są to umiejętności społeczne m.in. takie jak: reagowanie na polecenia kierowane do grupy, przestrzeganie reguł i zasad współpracy, integracja i komunikowanie się z rówieśnikami, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi, rozpoznawanie stanów emocjonalnych własnych i innych osób, przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje, z którymi dziecko spotyka się codziennie.

Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 osobowych dobranych pod względem poziomu funkcjonowania. Przed rozpoczęciem zajęć konieczna jest wstępna konsultacja w celu właściwego doboru dzieci do grup.

Zobacz pozostałe

Indywidualne konsultacje ze specjalistą

Zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Zajęcia z neurologopedą

Menu