Szkoła

Misją Szkoły jest zapewnienie uczniom ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną dostępu do profesjonalnie prowadzonej terapii i edukacji tak, aby w miarę swoich możliwości byli zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie i społeczeństwie. Jednocześnie chcemy swoim przykładem ukazywać w środowisku Szkoły wartości chrześcijańskie oparte na fundamencie Ewangelii. Odwiedź naszą stronę internetową

Menu