Fundacja „MISERICORDIA” działa od 2017 r. Została założona przez cztery spokrewnione osoby, które w swoim życiu rodzinnym na co dzień zmagały się z trudami niepełnosprawności bliskich. Powstała z wielkiej potrzeby niesienia pomocy innym oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Jej nazwa nie jest przypadkowa – MISERICORDIA – Miłosierdzie.

Główne obszary działania Fundacji to:

  • niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
  • udzielanie wsparcia zapobiegającego izolacji społecznej,
  • zapewnienie profesjonalnej terapii dostosowanej do potrzeb i możliwości psycho-fizycznych i edukacyjnych podopiecznych.

Misją Fundacji jest również promowanie i kształtowanie chrześcijańskich postaw, wartości wśród interesariuszy i kadry Fundacji.

Działania organizacji od 2017 r. polegały na założeniu i prowadzeniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelektualną w Białymstoku.

W tym samym czasie zespół specjalistów rozpoczął pracę w placówce Fundacji pod nazwą „Misericordia”. Placówka ta obejmuje zajęciami terapeutycznymi dzieci i młodzież, z deficytami rozwojowymi, różnymi rodzajami niepełnosprawności, jak również dzieci, które często nie mają jeszcze diagnozy lub orzeczeń o niepełnosprawności.

Organizacja wspiera swoich podopiecznych nie tylko poprzez zajęcia terapeutyczne dostosowane do ich potrzeb i możliwości, ale także przez konsultacje, porady i modlitwę.

Fundacja jest organizacją młodą, ale, dzięki wielu inicjatywom, zdobyła bogate doświadczenie w różnych dziedzinach. Wspiera nas wielu dobrych ludzi, prywatne firmy i instytucje. Mamy wielkie marzenia i małymi krokami spełniamy je niosąc pomoc i wsparcie naszym podopiecznym.

Fundatorzy

Ewa
Pracownik Administracji

Członek Zarządu Fundacji

Elżbieta Maria
Nauczyciel, Pedagog Specjalista

Członek Zarządu Fundacji

Marcin Grzegorz
Informatyk programista

Wice Prezes Fundacji

Daniel
Prawnik

Prezes Fundacji

Każdy dzień jest przepełniony pragnieniem niesienia Miłosierdzia
Św. Faustyno – Módl się za nami

Menu