Oferta

Pomagamy naszym podopiecznym w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością

Zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Zajęcia z neurologopedą

Trening umiejętności społecznych (TUS),

Zajęcia z pedagogiem

Indywidualne konsultacje ze specjalistą

Zachęcamy do śledzenia aktualności Fundacji. Zajęcia i konsultacje umieszczone w cenniku mogą pojawiać się w promocyjnej cenie lub w ramach składanych projektów.

NASI SPECJALIŚCI

Pomagamy naszym podopiecznym w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością

Ewa Kowalewska
Pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą. Oligofrenopedagog, z ponad 20 – letnim stażem w…
Czytaj dalej…
Małgorzata Dudziuk
Pedagog. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe o…
Czytaj dalej…
Katarzyna Smyk
Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz magisterskie –…
Czytaj dalej…
Emilia Malinowska
Emilia Malinowska – Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku…
Czytaj dalej…
Aleksandra Fuchs
Aleksandra Fuchs – absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na…
Czytaj dalej…
Agnieszka Olendzka
Agnieszka Olendzka – logopeda Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek Logopedia z fonoaudiologią. Posiada tytuł zawodowy protetyka słuchu.…
Czytaj dalej…
Izabela Grygorowicz
Nauczyciel, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła: Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunkach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapia…
Czytaj dalej…
Menu