Pedagog. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe o specjalizacji pedagogika specjalna – autyzm i oligofrenopedagogika.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu:

  • jak radzić sobie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.
  • wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu,
  • metod pracy, alternatywnych sposobów komunikowania się,
  • pracy z zachowaniami trudnymi oraz w warsztatach dotyczących zaburzeń sensorycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naszej szkoły oraz kadrę Fundacji A jak…

Ukończyła kurs z zakresu: Trening Umiejętności Społecznych, prowadzony przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie

Menu