Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia licencjackie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz magisterskie – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego.

Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach:

  • Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne- I etap;
  • Praca z trudnym dzieckiem – elementy integracji sensorycznej w zawodzie nauczyciela;
  • Terapia ręki i stopy;
  • Diagnoza i terapia autyzmu- poziom podstawowy;
  • „Co, jak i dlaczego obserwować, żeby pomóc dziecku w rozwoju mowy?” (szkolenie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS).

Brała udział szkoleniach z zakresu wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, metod pracy, alternatywnych sposobów komunikowania się, pracy z zachowaniami trudnymi prowadzonych przez kadrę naszej szkoły.

Menu