Pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą. Oligofrenopedagog, z ponad 20 – letnim stażem w zakresie diagnozy i różnych form terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Nauczyciel dyplomowany. 1998 – 2017 – Dyrektor Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opieuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Auytzmu w Białymstoku (OSTO). Współzałożycielka Krajowego

Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku, współautorka licznych działań i programów realizowanych na rzecz środowiska osób z autyzmem i ich rodzin.

Ukończyła 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, liczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, między innymi: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), brała udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T.Attwood itd. ukończyła III st. i superwizyjne szkolenie AAC, podst. z metody PECS, szkolenia z zakresu TUS, Szkoły dla Rodziców, stymulacji sensorycznej oraz wielu innych form terapii i edukacji osób z autyzmem i ich rodzin.

Prowadzi wykłady, szkolenia i kursy psychoedukacyjne dla profesjonalistów i rodziców w ww. tematyce

Menu