Agnieszka Olendzka – logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek Logopedia z fonoaudiologią. Posiada tytuł zawodowy protetyka słuchu. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia – specjalność: rytmika. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii Dzieci i Dorosłych.

Kursy i szkolenia:

 •  Picture Exchange Communication System – Poziom 1
 • Programowanie języka
 • Stymulacja traktu ustno – twarzowego
 • Praksja oralna, kinestezja artykulacyjna – główne trudności i postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Oligofazja. Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • AAC jako wsparcie mówienia
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania wg Metody Krakowskiej
 • Skojarzenia do mówienia
 • KOLD – Karty oceny logopedycznej dziecka
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
 • III – stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż©
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci werbalnych i niewerbalnych z autystycznym spektrum zachowań
Menu