Jak to się zaczęło ….. ?

To był jeden z wielu weekendów, kiedy siedząc przy kawie rozmawialiśmy o tym, że czas już zrobić coś razem dla innych. Czas podzielić się swoim doświadczeniem otrzymanych łask miłości i miłosierdzia Bożego na gruncie życia rodzinnego i nie tylko.

Choroby dzieci, Rodziców i Opatrzność Boża która nas przez to przeprowadziła była bogatym doświadczeniem.

Jedna rodzina, dwa małżeństwa, cztery serca i Jedno Pragnienie – MISERICORDIA

Fundatorzy

Ewa
Pracownik Administracji

Wrażliwa, Opiekuńcza, Filantropka, Skrupulatna, Żona, Mama
Członek Zarządu Fundacji

Elżbieta Maria
Nauczyciel, Pedagog Specjalista

Troskliwa, Opiekuńcza, Uparta, Zdecydowana, Żona, Mama
Członek Zarządu Fundacji

Marcin Grzegorz
Informatyk programista

Kochający, Oddany, Wymagający, Detalista, Mąż, Ojciec
Wice Prezes Fundacji

Daniel
Prawnik

Troskliwy, Kochający, Otwarty, Pomocny,
Mąż, Ojciec
Prezes Fundacji

Każdy dzień jest przepełniony pragnieniem niesienia Miłosierdzia
Św. Faustyno – Módl się za nami

Menu