Rządowy Projekt „Aktywna Tablica”

W roku 2019/2020 uczestniczyliśmy w Rządowym Programie „Aktywna Tablica”, którego celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w zajęciach lekcyjnych.

W ramach udzielonego wsparcia zostały zakupione dla naszej szkoły dwa monitory interaktywne. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie projektu, nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, zostały przeprowadzone lekcje otwarte, natomiast w ramach dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji, szkoła podzieliła się swoimi pomysłami z innymi placówkami.

Wykorzystanie zakupionych pomocy stwarza naszym nauczycielom nowe i szerokie możliwości tworzenia i przygotowywania atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb uczniów, pomocy dydaktycznych na każde zajęcia. Natomiast specjalistyczne aplikacje dają naszym uczniom możliwość efektywnego komunikowania się z otoczeniem, atrakcyjna naukę różnych umiejętności, aktywizują do udziału w zajęciach, dają lepszą możliwość poznania bliższego i dalszego otoczenia.

Menu