Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia z pedagogiem – mają na celu usprawnić zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne w optymalnym dla dziecka zakresie. Zapewniona jest możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem. Stawiane są zadania dostosowane do możliwości dzieci i zapewnione warunki poprawnego wykonywania ćwiczeń.

Zajęcia mają formę indywidualną i prowadzone są według zindywidualizowanego programu opracowanego na podstawie wywiadu i obserwacji dziecka w wybranym i uzgodnionym z rodzicem zakresie.

Zobacz pozostałe

Indywidualne konsultacje ze specjalistą

Trening umiejętności społecznych (TUS),

Zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Menu