Neurologopeda. Ukończyła: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Logopedia z fonoaudiologią (studia licencjackie); Warszawski Uniwersytet Medyczny, Logopedia ogólna i kliniczna (studia magisterskie); Uniwersytet Łazarskiego, Neurologopedia (studia podyplomowe).
Zakres pracy terapeuty:

 • konsultacje neurologopedyczne,
 • diagnoza neurologopedyczna zaburzeń mowy, trudności językowych oraz zachowań komunikacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi,
 • terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), dyslalią, afazją wczesnodziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania,

W swojej pracy opiera się na podejściu behawioralnym.

Metody bądź ich elementy stosowane podczas zajęć:

 • Metoda Krakowska (Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Stymulacja lewej półkuli mózgu, Stymulacja pamięci, Stymulacja słuchowa, Ćwiczenia kategoryzacji, Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, Gesty wspomagające)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – PECS, elementy MAKATON,
 • Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów – ©GORA,
 • Metoda werbo-tonalna,
 • Masaż logopedyczny,
 • Terapia słuchowa z wykorzystaniem słuchawek Forbrain (stymulacja układu nerwowego, wykorzystująca drgania kości czaszki).

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:
SZKOLENIA:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż©,
 • Gesty obrazujące ruchy artykulatorów ©GORA w ujęciu praktycznym,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • Terapia logopedyczna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • Faza preoralna połykania – AAC w kontekście karmienia,
 • Podniesienie jakości życia podczas przyjmowania pokarmów u dzieci z niepełnosprawnością i dysfagią,
 • Wspomagające i alternatywnej sposoby porozumienia się,
 • Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania,
 • Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®.
Menu