Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia, Podyplomowe studia pedagogiczne, Podyplomowe studia na kierunku “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu “. Od 2014 roku zdobywa doświadczenie pracując w wielu placówkach specjalnych w Białymstoku. Stale rozwija swój terapeutyczny warsztat.

Ukończyła kursy: Kurs SI Iºz zakresu Neurofizjologicznych Postaw Integracji Sensorycznej (SI), Kurs SI IIº „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”, Kurs bazowy “Terapia behawioralna w teorii i praktyce”.

Uczestniczyła w szkoleniach: Terapia ręki w pracy z dzieckiem Niepełnosprawnym, Szkolenie I i II stopnia: “Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato”. Ukończyła szkolenie, uzyskując uprawnienia do wykorzystywania narzędzi: Karty Oceny Zachowania i Emocji, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP. Brała także udział w warsztatach: “Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi”, “Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu”.

Menu